+ گزینش(فیلتر) بر اساس:

شرکت والاسنجش عادی
شرکت والاسنجش

انجام خدمات بازرسی فنی وغیر مخرب

بازرسی فنی, خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای علی اصغر مهاجر ری
 • تلفن : 2122873173 
 • دورنما: 02122866076 
 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای محمد حسن زینلی
 • تلفن : 2188500909 
 • دورنما: 02188500910 
شرکت کاوشگران باصر عادی
شرکت کاوشگران باصر

انجام خدمات بازرسی فنی وغیر مخرب

بازرسی فنی, خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای بیک محمد نژاد
 • تلفن : 2166597278 
 • دورنما: 02166597278 
شرکت کاوش کاران دقیق عادی
شرکت کاوش کاران دقیق

تامین تجهیزات بازرسی فنی وغیر مخرب

بازرسی فنی, خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

شرکت کارکیا صنعت پارس عادی
شرکت کارکیا صنعت پارس

انجام خدمات بازرسی فنی وغیر مخرب

خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای حامد ملک محمدی
 • تلفن : 2122223991 
 • دورنما: 02122223991 
شرکت پویش یار عادی
شرکت پویش یار

تجهیزات بازرسی فنی ،رنگ و روکش ، کنترل کیفیت و تست های غیر مخرب

بازرسی فنی, خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای محمد حسن جعفری
 • تلفن : 2122053842 
 • دورنما: 02122056482 
شرکت پرتو نگاران صبا عادی
شرکت پرتو نگاران صبا

انجام خدمات بازرسی فنی وغیر مخرب

خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای حسین دادبخش
 • تلفن : 2166594535 
 • دورنما: 02166907376 
شرکت پرتو کاران تابش عادی
شرکت پرتو کاران تابش

تجهیزات آزمونهای غیر مخرب NDT و فیلم های رادیوگرافی

خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای جلیل روزی طلب
 • تلفن : 2188613228 
 • دورنما: 02188602633 
شرکت بینا پرتو عادی
شرکت بینا پرتو

انجام خدمات بازرسی فنی وغیر مخرب

بازرسی فنی, خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای مسعود دامغانی
 • تلفن : 2188632256 
 • دورنما: 02188008235 
شرکت آریا آزمون صنعت عادی
شرکت آریا آزمون صنعت

انجام خدمات بازرسی فنی و تست های مخرب وغیر مخرب

بازرسی فنی, خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای امیر دادخواه
 • تلفن : 2188335864 
 • دورنما: 02188336471 
«« « 4/ » »»
| | | | |
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت دنیای تجارت استون پل می باشد |
 
Bpolb.com
 
Bpolb.com