+ گزینش(فیلتر) بر اساس:

شرکت اتانیر عادی
شرکت اتانیر

احداث خطوط فشار قوی

  • نوع مالکیت : خصوصی
  • نوع فعالیت: خدمات
  • محدوده فعالیت: ایران
  • مدیرعامل: آقای مهدی معین تقوی
  • تلفن : 5118679991 
  • دورنما: 05118679993 
| | | | |
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت دنیای تجارت استون پل می باشد |
 
Bpolb.com
 
Bpolb.com