+ جستجو بر اساس استان:

+ گزینش(فیلتر) بر اساس:

شرکت پارس توان افروز عادی
شرکت پارس توان افروز

خدمات برق صنعتی ، خطوط انتقال برق و ایستگاه فشار قوی

شرکت اتانیر عادی
شرکت اتانیر

احداث خطوط فشار قوی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای مهدی معین تقوی
 • تلفن : 5118679991 
 • دورنما: 05118679993 
شرکت رشد صنعت عادی
شرکت رشد صنعت

نصب و راه اندازی نیروگاه های آبی و حرارتی کوچک و متوسط

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای محمدرضازنگنه
 • تلفن : 2188701733 
 • دورنما: 02188701647 
| | | | |
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت دنیای تجارت استون پل می باشد |
 
Bpolb.com
 
Bpolb.com