+ گزینش(فیلتر) بر اساس:

شرکت نیک آزما عادی
شرکت نیک آزما

ارزیابی و بازاریابی کالیبراسیون پزشکی و بیمارستانی

پزشکی, بیمارستانی

  • نوع مالکیت : خصوصی
  • نوع فعالیت: خدمات
  • محدوده فعالیت: ایران
  • مدیرعامل: آقای حمید عزیز زاده
  • تلفن : 2166841027 
  • دورنما: 0216841029 
| | | | |
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت دنیای تجارت استون پل می باشد |
 
Bpolb.com
 
Bpolb.com